Skip to main content
Ưu Đãi Đặc Biệt
COCKTAIL

COCKTAIL ĐẶC TRƯNG: THE GLAMOROUS ERA

Với cảm hứng chính từ ‘dáng vẻ' phong phú của Jazz trên toàn thế giới, bộ sưu tập cocktail đặc trưng mang tên ‘The Glamourous Era' lần này thể hiện được rõ nhất sự sáng tạo mà chúng tôi vẫn luôn theo đuổi. Mỗi ly cocktail, từ New Orleans, Rio de Janeiro cho tới Lisbon đểu mang hương vị khác biệt nhờ sự kết hợp giữa nhiều nguyên liệu độc đáo.

Bạn đã sẵn sàng cho trải nghiệm này chưa? Với cảm hứng chính từ ‘dáng vẻ' phong phú của Jazz trên toàn thế giới, bộ sưu tập cocktail đặc trưng mang tên ‘The Glamourous Era' lần này thể hiện được rõ nhất sự sáng tạo mà chúng tôi vẫn luôn theo đuổi. Mỗi ly cocktail, từ New Orleans, Rio de Janeiro cho tới Lisbon đểu mang hương vị khác biệt nhờ sự kết hợp giữa nhiều nguyên liệu độc đáo. Bạn đã sẵn sàng cho trải nghiệm này chưa?

 

Đặt Ngay